Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2701
Khách trực tuyến : 7
Thành viên trực tuyến : 0
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Yahoo
Skype
Gmail
Hệ thống các chứng chỉ, chứng nhận của Công ty
Thời gian: 24/02/2017 - 10:09
Hệ thống các chứng chỉ, chứng nhận của Công ty
Hồ sơ năng lực
Thời gian: 24/02/2017 - 09:57
THÔNG TIN CHUNG Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẤM Địa chỉ (trụ sở chính): - Số 08 đường Chi Lăng, Phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải ...
Thành tích đã đạt được
Thời gian: 11/10/2013 - 09:58
Cơ cấu tổ chức Đảng bộ Công ty
Thời gian: 11/10/2013 - 09:24
Chức năng nhiệm vụ của Công ty
Thời gian: 11/10/2013 - 04:59
Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty
Thời gian: 11/10/2013 - 02:21
Cơ cấu tổ chức Đoàn thanh niên Công ty
Thời gian: 11/10/2013 - 02:17
Cơ cấu tổ chức Công đoàn Công ty
Thời gian: 11/10/2013 - 02:15
Giới thiệu Công ty
Thời gian: 08/10/2013 - 09:16
 
Họ tên:  
Địa chỉ:
Email:  
Điện thoại:
Nội dung:  
Mã kiểm tra: